Je subregistrátor upozorněn na přijetí platby a kde získá daňový doklad o provedené platbě?

V okamžiku, kdy jsou peníze připsány na účet naší společnosti INTERNET CZ, a. s., je subregistrátorovi zaslán informační e-mail a zároveň je mu e-mailem zaslán daňový doklad na provedenou platbu. Tento daňový doklad se mu pak do 15 dnů posílá rovněž v papírové podobě.