Obsazení diskového prostoru VPS

Při zjišťování obsazenosti diskového prostoru jednotlivými adresáři v prostoru virtualního serveru na platformě Windows jsou zobrazovány tyto informace poněkud zvláštním způsobem. Velikost některých adresářů je udávána větší než je jimi obsazený prostor přímo na VPS.

Tato skutečnost je způsobena tím, že v hodnotě je zahrnut i fyzický prostor mimo zákaznické VPS, na který jsou ve virtuálním serverů pouze virtuální linky. Prostor alokovaný pomocí virtuálních linků není do diskové kvóty vyhrazené pro VPS započítáván. Již po vytvoření VPS je např. zobrazovaná velikost adresáře C/:Windows/ více než 2GB.

Důvodem ke zjišťování obsazenosti diskového prostoru bývá potřeba jeho uvolnění. Častým případem vyčerpání diskové kvóty bývá velká velikost souborů logu, který se ve standartním nastavení nachází v adresáři C/:Inetpub/vhost/snázev_domény/statistics (webový log) nebo C:/"SWSoft nebo Parallels"/Plesk/Mail Servers/Mail Enable/Logging (log poštovního serveru).