Sloučení účtů

Pokud máte své služby vedené ve více zákaznických účtech, je možné je spojit. Příčin může být několik: například protože jste při nové objednávce nebyli přihlášeni ve svém účtu a registraci jste tak provedli několikrát, přeregistrovávali jste doménu k nám a email u domény nebyl shodný s emailem na Vašem účtu  - pak se vytvoří nový účet podle kontaktních údajů na CZ-NICu ...atd.

Postup spojení účtů je velice jednoduchý. Přihlášte se do Vaší zákaznické administrace k účtu, který chcete zachovat. Poté klikněte na odkaz "Spojit účty" (viz obrázek).
  
Poté vyplňte login a heslo připojovaného účtu a po kliknutí na tlačítko "Provést" se účty spojí. Převedou se veškeré služby a kontakty. Připojovaný účet spojením zanikne, zachován zůstane ten, ke kterému jste aktuálně přihlášeni. 
Sloučení můžete provádět tolikrát, kolik účtů potřebujete připojit.