Jak postupovat v případě, kdy jsem u převedené platby zapomněl uvést variabilní symbol?

Obsah

 

1. Pokud jste platbu převedli  z účtu:

 
zašlete na email: fin@forpsi.com naskenovaný příkaz k úhradě nebo výpis z účtu.
V případě, že nemáte k dispozici ani jeden z dokumentů, upřesněte v emailu následující údaje k převodu platby:
 
  1. číslo účtu plátce
  2. datum převodu
  3. číslo účtu příjemce

2. Pokud jste uhradili platbu na přepážce banky nebo složenkou na poště:

v tomto případě, prosím, zašlete příkaz k úhradě nebo ústřižek z poštovní poukázky na email fin@forpsi.com.
Na dokumentu je nutné uvést, k jakému variabilnímu symbolu si přejete platbu připárovat a kontaktní email na vás, abychom vás mohli kontaktovat v případě problémů s dohledáním platby.