Jak postupovat v případě, kdy jsem u převedené platby zapomněl uvést variabilní symbol?

1. Pokud jste platbu převedli  z účtu:

 

zašlete na email: fin@forpsi.com naskenovaný příkaz k úhradě nebo výpis z účtu.

V případě, že nemáte k dispozici ani jeden z dokumentů, upřesněte v emailu následující údaje k převodu platby:

 

 

 

 

 - číslo účtu plátce;
 - datum převodu;

 - číslo účtu příjemce.

 

2. Pokud jste uhradili platbu na přepážce banky nebo složenkou na poště:

v tomto případě, prosím, zašlete příkaz k úhradě nebo ústřižek z poštovní poukázky na email fin@forpsi.com nebo faxem na 383835354.

 

Na dokumentu je nutné uvést, k jakému variabilnímu symbolu si přejete platbu připárovat a kontaktní email na vás, abychom vás mohli kontaktovat v případě problémů s dohledáním platby.