Jak probíhá změna registrátora?

Změna registrátora domény musí být objednána přes nového (budoucího) registrátora. Změnu registrátora na naší společnost INTERNET SK, s.r.o. provedete na stránce:
https://objednavka.forpsi.com/domain/transfer.php

Transfer .sk domén je zpoplatněn. Výše poplatku je odvozena od data expirace domény. Pokud je doména při objednávce přeregistrace více, než 28 dní před expirací, účtujeme pouze poplatek za transfer - doména není s transferem prodloužena. Je-li doména méně než 28 dní před expirací, je vystavena faktura za prodloužení. V ceně služby je jednak transfer domény + prodloužení na další období.

Po dokončení objednávky přeregistrace zašleme cca do 30-ti minut výzvu k platbě, na e-mail fakturačního kontaktu ze zákaznické administrace. Na výzvě k platbě jsou uvedeny fakturační údaje k řádné úhradě přeregistračního poplatku. Po fyzickém přijetí platby na náš účet zahájíme přeregistraci a žádost na změnu registrátora dorazí na kontaktní e-mail ze zákaznické administrace. Žádost na změnu registrátora je též možné stáhnout přímo v rozhraní uživatelského účtu.
Tuto žádost je třeba vytisknout, doplnit datum, podepsat, orazítkovat a zaslat pozemní poštou na adresu SK-NICu ke zpracování (adresu SK-NICu naleznete ve vygenerované žádosti, ve spodní části dokumentu). Jakmile hlavní registrátor žádost na změnu registrátora zpracuje, dokončíme objednávku přeregistrace a dorazí Vám potvrzení z našeho automatického systému. Od tohoto potvrzení máte možnost spravovat doménu ze své zákaznické administrace.

Žádost je platná pouze 14 dní. Nestihnete-li včas potvrdit transfer domény, lze ticket žádosti prodloužit, případně znovu přeregistraci zahájit. V takovém případě je vždy povinnost majitele .sk domény, kontaktovat doménové oddělení a požádat o prodloužení platnosti žádosti či se domluvit na jiném postupu.

V opačném případě je objednávka přeregistrace zrušena a na přijatou platbu vystaven dobropis.