Co se děje s doménou, která je po expiraci, jak dlouho je doména ještě funkční?

Pokud není doména prodloužena do data expirace, stává se na dalších 42 dní neaktivní. Z toho prvních 14 dní této doby je deaktivována a není funkční. V těchto 14-ti dnech lze provést prodloužení domény, aniž by bylo nutné provádět další kroky (viz dále).

Dalších 28 dní je doména ve stavu bez oprávněného registrátora - tento stav se nazývá "HELD". Pokud k nám dorazí platba za prodloužení domény v tomto stavu, kdy doména ztratila svého registrátora, kontaktuje doménové oddělení majitele domény na e-mail z administrace o dané překážce v prodloužení. Součástí e-mailu je příloha, ve které majitel nalezne žádost na změnu registrátora, kterou je nutné potvrdit a odeslat pozemní poštou na adresu SK-NICu ke zpracování. Po provedení změny je potřeba kontaktovat zpět doménové oddělení a požádat o dokončení prodloužení domény.

Pokud doména projde stavem "HELD" a není provedena změna registrátora + prodloužení, dostává se doména po 28 dnech do dalšího stavu "Deleted", ve kterém je po dobu 1 dne a následně SK-NIC doménu uvolňuje k nové registraci (rezervaci).