Zjištění konfigurace PHP

Použijte funkci phpinfo(). Vytořte si soubor například info.php a do něj vložte následující řádku

 
<? phpinfo(); ?>

Nahrajte soubor do adresáře /www (nebo rootu webu), a na výstup skriptu se pak podívejte přes prohlížeč: http://www.vasedomena.cz/info.php

Pro zjištění verze PHP je možné také použít fnkci phpversion, která vrací přímo číslo verze.
Použití například zde:


 
<? echo "Současná verze PHP: ".phpversion(); ?>