Co je to DNS?

DNS - Domain Name System - systém, který překládá doménové názvy na IP adresy. Počítače mezi sebou komunikují pomocí IP adres. Ty jsou však pro člověka špatně zapamatovatelné a tak si vymyslel domény a vznikl systém DNS. Běžnému uživateli pak stačí zapamatovat si doménové jméno a DNS zařídí, že se prohlížeč spojí se správným serverem a zobrazí Vám požadované stránky.

Jak DNS funguje?  Každá doména má uvedeny tzv. autoritativní DNS servery, na kterých jsou uloženy konkrétní DNS záznamy ukazující na nějakou IP adresu. Autoritativní DNS servery jsou uvedeny také ve Whois databázi.

Jak se o nich Váš prohlížeč dozví? To je zobrazeno na následujícím obrázku.

dns

Váš počítač má od poskytovatele internetu přiděleny tzv. lokální DNS servery (říká se jim "kešovací"). Prohlížeč se jich zeptá, zda znají IP adresu pro hledanou doménu (na našem příkladě pro adresu www.forpsi.eu). Server prohledá svou paměť (cache), kde si data o IP adresách vždy na určitou dobu uchovává a pokud ji nenajde, ptá se dále.

  1. Zeptá se tzv. "kořenových" DNS serverů, zda znají IP adresu pro doménu www.forpsi.eu. Kořenový DNS server však odpoví, že doménu www.forpsi.eu nezná, ale ví, kdo spravuje DNS zázamy pro doménu EU. a pošle nám tento údaj.
     
  2. Server informaci použije a zeptá se jednoho ze serverů pro doménu EU. zda nezná IP adresu domény www.forpsi.eu. Tento server pak odpoví, že doménu www.forpsi.eu nezná, ale ví, které servery jsou autoritativní pro doménu forpsi.eu. a ty serveru pošle.
     
  3. Server opět použije získanou informaci a zeptá se jednoho z autoritativních DNS serverů na doménu www.forpsi.eu. Tento server již zná konkrétní IP adresu a tu lokálnímu serveru vrátí. Ten pak předá tuto IP adresu zpět našemu prohlížeči. Tím splnil svůj úkol.
     
  4. Prohlížeč pak kontaktuje přímo server pod danou IP adresou s požadavkem na zaslání webové stránky a ty zobrazí na Vašem počítači.