Zabezpečení přístupu do adresáře

Zaheslování adresářů je u webhostingu možné jednoduše nastavovat v Control panelu na adrese https://cp.forpsi.com/.

Manuální nastavení přes FTP

Na linuxu lze adresář zaheslovat přes soubor .htaccess - je povolena direktiva AuthType basic. Takové zabezpečení vypadá například takto:

Soubor .htaccess (obsahuje následující řádky, ftplogin nahraďte Vaším ftploginem)

  - Varianta pro starší servery:

 
AuthType basic
AuthName "k přístupu se přihlaste"
AuthUserFile /httpd/html/ftplogin/data/.htpasswd
Require valid-user

  - Varianta pro cluster ftpx.forpsi.com (htdocsX nahraďte např. podle výpisu phpinfo() ):

 
AuthType basic
AuthName "k přístupu se přihlaste"
AuthUserFile /web/htdocsX/ftplogin/home/data/.htpasswd
Require valid-user


Soubor .htpasswd (obsahuje povolená jména a hesla v tomto tvaru)

 
uzivatelskejmeno1:heslo1
uzivatelskejmeno2:heslo2

Jak vytvořit heslo? Pokud máte instalaci apache, pak použijte k vygenerování program htpasswd a následující syntaxi:

 
htpasswd -cb .htpasswd login heslo
- parametr c znamená, že se vytvoří nový soubor; parametr b znamená, že na příkazová řádek můžete napsat i heslo. Když přidáváte nového uživatele, není parametr -c nutný.

Na webu lze najít větší množství utilit pro generování .htaccess - například velmi praktický htpasswd generator.

Soubor s hesly nakonec nahrajeme do adresáře, který jsme specifikovali v soboru .htaccess (doporučujeme ho nahrát do adresáře, který není přístupný přes prohlížeč - což je adresář /data v rootu FTP).