Vytváření subdomén

Subdoménu, neboli doménu 3. řádu, si můžete ke svému už zřízenému webu vytvořit na kartě Detail webu -> pod záložkou Subdomény.
Do připraveného pole napíšete požadovaný název subdomény (jen část před názvem domény), kliknete na odkaz "Přidej" a na "Nastavit na serverech".
Pokud je web zřízen na linuxovém serveru ftpx.forpsi.com, nově přidané subdomény budou funkční až po reloadu apache (který probíhá každou sudou hodinu).
 
 
K novým variantám Easy, Advanced, Professional poskytujeme prvních 5 subdomén zdarma, konfigurace se provádí v administraci webu.

Cena další subdomény je 10,- Kč/měsíc bez DPH. Při aktivaci je nutné uhradit provoz subdomény do konce předplaceného období webhostingu, následně je subdomena fakturována společně s webem. Jedná se o subdoménu, která má vlastní konfigurační soubor a tím pádem je i direktiva Server_name totožná s názvem subdomény. (Nejde tedy o subdoménu vzniklou přepisem adresy například přes pravidla mod_rewrite).

Pokud nevyžadujete subdoménu s vlastním konfiguračním souborem, můžete vytvořit tzv. virtuální subdoménu v control panelu http://cp.forpsi.com. Její funkčnost je zajištěna pomocí přepisování adres mod_rewrite a souboru .htaccess.
 


Při provozu rozdílného obsahu na různých aliasech nebo subdoménách jednoho webu je nutné počítat s tím, že jednotlivé aplikace nejsou od sebe nijak odděleny a spouštějí se pod jedním uživatelem. Při napadení jednoho redakčního systému na aliasu/subdoméně se skripty hackerů obvykle rozšíří i do ostatních aplikací, které jsou provozovány na jednom webhostingu. Větší množství aplikací také spotřebuje více vyhrazených prostředků serveru; dochází pak k jejich rychlejšímu vyčerpání, což může nakonec způsobit i nefunkčnost webu.