Jakým způsobem mohu získat trvalý identifikátor?

Na stránkách hlavního regsitru sk-nic.sk vyplníte formulář "F1 - Žádost o statut uživatele". Do řádku "Oprávnění registrátoři"  doplníte ID registrátora (naše ID je: ISKI-0001). Po odeslání formuláře vytisknete "Návrh na uzavření rámcové smlouvy" a patřičně potvrzený odešlete na kontaktní adresu SK-NICu:

© SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4, Slovensko

Identifikátor může získat pouze občan Slovenské republiky, starší 18ti let s trvalým bydlištěm na Slovensku, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, oprávněná podnikat na území Slovenské republiky nebo jiná slovenská právnická osoba.

Objednáte-li přes naše stránky www.forpsi.com  doménu s koncovkou .sk, a nemáte-li ještě přidělen trvalý identifikátor, bude Vám rámcová smlouva (formulář F1) vygenerována automaticky a zaslána na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.

V případě objednávky na fyzickou osobu nepodnikatele je potřeba potvrdit smlouvu podpisem majitele. SK-NIC doporučuje podpis nechat úředně ověřit u notáře či matrice, ale nenařizuje to povinně. Je to však jistá ochrana daného budoucího majitele, takže my zastáváme názor, raději nechat ověřit u notáře či na matrice.

V případě objednávky na fyzickou osobu podnikatele, právnickou osobu nebo jiné podnikající osoby je nutné nechat potvrdit smlouvu oprávněnou osobou, tedy statutárním orgánem (jednatel, ředitel, apod) dle uvedení v Obchodním rejstříku. Má-li daná společnost k dispozici razítko, otiskněte jej na smlouvu a společně s platným výpisem z Obchodního rejstříku odešlete dokumenty pozemní poštou na adresu hlavního registru SK-NICu ke zpracování.

Po zpracování dokumentů hlavním registrem SK-NICem bude majiteli přidělen tzv. "trvalý identifikátor", na který může následně registrovat domény s koncovkou .sk.