Jak změním majitele .sk domény?

Na stránkách SK-NIC  www.sk-nic.sk  vyplňte žádost o změnu držitele domény označenou formulářem F6 - změna majitele.
Do žádosti uveďte název domény a identifikátor nového majitele. Vygenerovaná žádost musí být potvrzena jak stávajícím, tak novým majitelem domény. Podpis současného majitele je nutné nechat úředně ověřit, podpis budoucího majitele nemusí být ověřen. Takto potrvrzenou žádost je potřeba společně s platnými výpisy z Obchodního rejstříku poslat pozemní poštou na adresu SK-NICu ke zpracování. Po provedení změny je nutné nás kontaktovat (přes kontaktní formulář ze zákaznické administrace) a požádat o vytvoření nového účtu pro nového majitele.

Změna majitele .sk domény není zpoplatněna, a proto nedochází k prodloužení domény na další období.