Může fyzická nebo právnická osoba vlastnit více trvalých identifikátorů?

Ne. Každá fyzická nebo právnická osoba může být v databázi SK-NICu zaregistrována pouze jednou. Kontrola probíhá podle rodného čísla (v případě fyzických osob) a podle IČO (v případě fyzických osob - podnikatelů nebo právnických osob). Na rodné číslo nebo IČO je možné přidělit pouze jeden trvalý identifikátor.