Jak postupovat v případě, že byly v Návrhu na uzavření Rámcové smlouvy chybně uvedeny některé údaje? Jak vygenerovat novou Rámcovou smlouvu?

V tomto případě nám zašlete autorizovaný požadavek přes kontaktní formulář ze zákaznické administrace, kde je objednaná .sk doména vedena. Upravte si zároveň kontaktní údaje ve svém zákaznickém účtu, abychom mohli nové údaje využít k vystavení nové rámcové smlouvy.

Pokud se jedná o registraci domény na občanské sdružení nebo jinou organizaci, která má odlišnou právní formu, než je Akciová společnost (a.s.) nebo Společnost s ručením omezeným (s. r. o.), je nutné si vygenerovat rámcovou smlouvu přímo na webových stránkách hlavního registru SK-NIC . Využijte k tomu formulář F1 - žádost o statut uživatele. Zde je možné zadat i jinou právní formu, než "a.s." nebo "s.r.o.", a tak nedojde k tomu, že by byla smlouva potvrzena s chybnými kontaktními údaji. Jako oprávněného registrátora uveďte náš trvalý identifikátor ISKI-0001. Po vyplnění smlouvu vytiskněte a potvrďte způsobem, který je na smlouvě uveden.
 
Upozorňujeme, že od 1.1.2017 již nedochází k rezervaci .SK domén. Je tedy nutné si nejdříve vyřídit potvrzení rámcové smlouvy přímo s hlavním registrem SK-NIC a po přidělení trvalého identifikátoru nám poslat své ID, na které budeme moci doménu registrovat. Do registrace se doména chová jako volná k registraci.
 
Informace o zrušení statusu LOCKED (rezervace domény) si můžete dohledat v pravidlech registru SK-NIC .