Jak postupovat v případě, že ještě nejsme zaregistrováni na SK-NIC, jedná se o první registraci .sk domény?

Vyplněním objednávky registrace domény .sk Vám bude na kontaktní e-mail zaslán tzv. "Návrh na uzavření rámcové smlouvy" - rámcovou smlouvu je též možné stáhnout přímo v zákaznické administraci, v detailu objednávky registrace .sk domény. Při vyplňování objednávky je nutné uvést v případě registrace domény pro fyzickou osobu nepodnikatele -> slovenské rodné číslo,  pro fyzickou osobu podnikatele či právnickou osobu -> slovenské IČO.

"Návrh na uzavření rámcové smlouvy" je potřeba vytisknout, podepsat (v případě fyzické osoby nepodnikatele doporučuje hlavní registrátor SK-NIC nechat podpis notářsky ověřit), orazítkovat (při registraci na fyzickou osobu podnikatel či právnickou osobu, pokud razítko vlastní), přiložit další potřebné dokumenty (výpis z OR nebo ověřenou kopii živnostenského listu) a co nejdříve odeslat pozemní poštou ke zpracování na adresu SK-NICu:

 

SK-NIC, a.s.

P.O.BOX 49

840 00 Bratislava 4

Slovensko

 

Po potvrzení smlouvy Vám SK-NIC zašle tzv. trvalý identifikátor a tento kód je nutné nám neprodleně sdělit (poslat), abychom mohli Vámi objednanou doménu zaregistrovat.

Upozorňujeme, že od 1.1.2017 již nedochází k rezervaci .SK domén. Je tedy nutné si nejdříve vyřídit potvrzení rámcové smlouvy přímo s hlavním registrem SK-NIC a po přidělení trvalého identifikátoru nám poslat své ID, na které budeme moci doménu registrovat. Do registrace se doména chová jako volná k registraci.

Poté, co Vám SK-NIC přidělí trvalý identifikátor a Vy nám jej zašlete, vystaví náš systém výzvu k platbě a po její úhradě se registrace domény dokončí.

Registraci není možné dokončit pouze na základě zaslaného dokladu o zaslání platby! 

Nová přechodná pravidla od 1.1.2017 - Domény .sk se již nerezervují!!!!