Na jak dlouho je možné registrovat .DE doménu?

Registrace .DE domény je možná pouze na jeden rok. Registraci domény s koncovkou .DE je možné objednat na našich stránkách https://www.forpsi.com/domain/ . Jedná se o standardní objednávkový proces. Není zde žádné omezení či jiné podmínky. Do cca 30ti minut od objednávky obdržíte na kontaktní e-mail výzvu k platbě s fakturačními údaji, potřebnými pro řádné uhrazení registračního poplatku. Doména se odesílá k registraci až po fyzickém připsání registračního poplatku na náš účet.

Objednávkou není doména rezervována a je tedy nadále volná k registraci i u jiných registrátorů!