Na koho je možné registrovat .DE domény?

Registraci .DE domény je možné zajistit na soukromé osoby (tedy fyzické osoby nepodnikatele), které dovršily 18-ti let věku, fyzické osoby podnikatele i právnické osoby, zapsané v Obchodním či živnostenském rejstříku. U koncovky .DE není jakékoliv omezení budoucího držitele domény, týkající se místa pobytu (sídla společnosti).