Jak často je prováděna záloha dat?

V případě webových serverů jsou data zálohována denně po půlnoci, tato záloha se každý den přepisuje. Dále jsou k dispozici dvě týdenní zálohy, např. z pondělí a čtvrtka, vždy se zálohou maximálně 7 dní zpět. Pokud máte aktivní službu "Přístup k zálohám webu přes FTP", můžete k datům záloh přistupovat kdykoli jednoduchým přihlášením k vašemu FTP účtu.


Databázové servery se zálohují denně v ranních hodinách, nejstarší dostupné zálohy jsou cca 14 dní staré v závislosti na konkrétním serveru. Pokud máte dostupnou službu "Přístup k zálohám webu přes FTP", umístíme vám na FTP kteroukoli aktuálně dostupnou zálohu databáze zdarma na základě autorizované žádosti.