Co je to serverhosting?

Serverhosting je služba pronájmu či umístění (tzv. housing) počítačového serveru v datacentru s připojením serveru do sítě Internet a případnými dalšími souvisejícími službami.

Od sdíleného webhostingu se tato služba liší tím, že zákazník má daný server zcela pro sebe (o jeho výkon se nedělí s ostatními zákazníky, jako je tomu u sdílených webhostingových služeb), může na něm provozovat libovolné aplikace a má k němu zpravidla plný administrátorský přístup. Správa serveru je tak plně v kompetenci zákazníka či jím pověřené osoby.